Disclaimer & Privacy beleid

Onze website

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website behoren aan Soeters Car Electronics & Telecom. Behoudens de in krachtenwerking van de huidige Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Soeters Car Electronics & Telecom.

Privacy beleid

Soeters Car Electronics & Telecom behandelt door u verstrekte persoonsinformatie, indien van toepassing, vertrouwelijk. Wanneer u op deze website gebruik maakt van een formulier om informatie aan te vragen, registreert Soeters Car Electronics & Telecom uw gegevens in een informatiesysteem beveiligd met hedendaagse encrypting programma’s. De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekers

Bezoekers aan de website van Soeters Car Electronics & Telecom worden algemene gegevens bijgehouden, zoals informatie over het aantal keren dat een pagina wordt bezocht. Het doel hiervan is om de inhoud en layout van de Soeters Car Electronics & Telecom website te verbeteren. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Aansprakelijkheid

Productnamen op deze site zijn erkende handelsmerken van eigenaren en bedrijven. Deze tekens mogen niet gereproduceerd worden zonder de bijbehorende informatie van deze site, evenmin mogen ze gebruikt worden zonder expliciete toestemming van de eigenaar. Soeters Electronics & Telecom streeft ernaar een online service van hoge kwaliteit te bieden, daarom zullen wij fouten die aan ons kenbaar gemaakt zijn zo snel mogelijk verbeteren. Soeters Electronics & Telecom is niet verantwoordelijk voor links naar externe sites die op deze site verschijnen, waarover wij geen controle hebben. Soeters Electronics & Telecom behoudt het recht om zonder aankondiging veranderingen op de site aan te brengen.